Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...


strano-voleti-te-na-mestu-tako-krhkom-kao-to-svet-muno-voleti-te-u-tom-kraju-punom-nesavrenstva-gde-nas-sve-lomi-i-uutkuje-gde-nas-sve-vara
stranovoletitenamestutakokrhkomkaotosvetmučnotomkrajupunomnesavrenstvagdenassvelomiućutkujevarastrašno jeje voletivoleti tete nana mestumestu takotako krhkomkrhkom kaokao štošto jeje svetmučno jeje voletivoleti tete uu tomtom krajukraju punompunom nesavršenstvanesavršenstva gdegde nasnas svesve lomilomi ii ućutkujegde nasnas svesve varavarastrašno je voletije voleti tevoleti te nate na mestuna mestu takomestu tako krhkomtako krhkom kaokrhkom kao štokao što ješto je svetmučno je voletije voleti tevoleti te ute u tomu tom krajutom kraju punomkraju punom nesavršenstvapunom nesavršenstva gdenesavršenstva gde nasgde nas svenas sve lomisve lomi ilomi i ućutkujegde nas svenas sve varasve vara

Voleti je lepo voleti je lako ali voleti kao ja ne moze svako…
voleti-lepo-voleti-lako-ali-voleti-kao-ja-ne-moze-svako
Ja sam od onih osoba za koje svet veruje da poseduju odgovore na sve: što više ćutimo, više nas smatraju pametnim. -Paulo Koeljo
ja-sam-od-onih-osoba-za-koje-svet-veruje-da-poseduju-odgovore-na-sve-to-vie-utimo-vie-nas-smatraju-pametnim
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić. -Đorđe Balašević
ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti