Strast se ne nalazi u malim stvarima, prihvaćajući život manjim nego što ste ga sami sposobni živeti.


strast-se-ne-nalazi-u-malim-stvarima-prihvaajui-ivot-manjim-nego-to-ste-ga-sami-sposobni-iveti
nelson mendelastrastsenenalazimalimstvarimaprihvaćajućiživotmanjimnegotostegasamisposobniživetistrast sese nene nalazinalazi uu malimmalim stvarimaprihvaćajući životživot manjimmanjim negonego štošto steste gaga samisami sposobnisposobni živetistrast se nese ne nalazine nalazi unalazi u malimu malim stvarimaprihvaćajući život manjimživot manjim negomanjim nego štonego što stešto ste gaste ga samiga sami sposobnisami sposobni živetistrast se ne nalazise ne nalazi une nalazi u malimnalazi u malim stvarimaprihvaćajući život manjim negoživot manjim nego štomanjim nego što stenego što ste gašto ste ga samiste ga sami sposobniga sami sposobni živetistrast se ne nalazi use ne nalazi u malimne nalazi u malim stvarimaprihvaćajući život manjim nego štoživot manjim nego što stemanjim nego što ste ganego što ste ga samišto ste ga sami sposobniste ga sami sposobni živeti

Mnogi ljudi propadaju u životu zato što su veliki u malim stvarima. -Entoni Robins
mnogi-ljudi-propadaju-u-ivotu-zato-to-su-veliki-u-malim-stvarima
Život je u malim stvarima, muškarci znaju zašto.
ivot-u-malim-stvarima-mukarci-znaju-zato
Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti. -Francois de La Rochefoucauld
blaenstvo-se-nalazi-u-ukusu-a-ne-u-stvarima-i-ovjek-sretan-kad-dobije-ono-to-voli-a-ne-kad-dobije-ono-to-drugi-smatraju-da-treba-voljeti
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Za većinu ljudi danas, pojam ljubavi podrazumeva da vas neko voli, a ne da ste vi sposobni da volite. -Erih From
za-veinu-ljudi-danas-pojam-ljubavi-podrazumeva-da-vas-neko-voli-a-ne-da-ste-vi-sposobni-da-volite