Strast tera ljude da rade izuzetne stvari.


strast-tera-ljude-da-rade-izuzetne-stvari
strastteraljudedaradeizuzetnestvaristrast teratera ljudeljude dada raderade izuzetneizuzetne stvaristrast tera ljudetera ljude daljude da radeda rade izuzetnerade izuzetne stvaristrast tera ljude datera ljude da radeljude da rade izuzetneda rade izuzetne stvaristrast tera ljude da radetera ljude da rade izuzetneljude da rade izuzetne stvari

Slabe i plašljive ljude strah nagoni da rade upravo ono čega se najviše boje. -Ivo Andrić
slabe-i-plaljive-ljude-strah-nagoni-da-rade-upravo-ono-ega-se-najvie-boje
Dobar cilj rukovodstva je da se pomogne onima koji rade loše da rade dobro, i da se pomogne onima koji rade dobro da rade još bolje. -Džim Ron
dobar-cilj-rukovodstva-da-se-pomogne-onima-koji-rade-loe-da-rade-dobro-i-da-se-pomogne-onima-koji-rade-dobro-da-rade-jo-bolje
Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle. -Teri Pračet
bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle
Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje. -Sokrat
lenjivci-nisu-samo-oni-koji-ne-rade-ve-i-oni-koji-mogu-da-rade-bolje