Strpljenje je gorko, ali plodovi su mu slatki.


strpljenje-gorko-ali-plodovi-su-mu-slatki
aristotelstrpljenjegorkoaliplodovisumuslatkistrpljenje jeje gorkoali plodoviplodovi susu mumu slatkistrpljenje je gorkoali plodovi suplodovi su musu mu slatkiali plodovi su muplodovi su mu slatkiali plodovi su mu slatki

Ljubav je slatki kolac, sa veoma gorkim prelivom
ljubav-slatki-kolac-veoma-gorkim-prelivom
Prema konvenciji slatko, prema konvenciji gorko, prema konvenciji vruće, prema konvenciji hladno, prema konvenciji boja: ali u stvarnosti atomi i prostor. -Demokrit
prema-konvenciji-slatko-prema-konvenciji-gorko-prema-konvenciji-vrue-prema-konvenciji-hladno-prema-konvenciji-boja-ali-u-stvarnosti-atomi-i-prostor
Muskarci nemojte da padate na mali slatki mladez iznad usne on posle par godina postaje veliki i krecu dlake da vire iz njega :D
muskarci-nemojte-da-padate-na-mali-slatki-mladez-iznad-usne-on-posle-godina-postaje-veliki-i-krecu-dlake-da-vire-iz-njega-d
Ko želi slatko, treba da zna podneti i gorko. -Lao Ce
ko-eli-slatko-treba-da-zna-podneti-i-gorko