Stvar koja nam se svidja nije nikad dovoljno plaćena.


stvar-koja-nam-se-svidja-nije-nikad-dovoljno-plaena
italijanske poslovicestvarkojanamsesvidjanijenikaddovoljnoplaćenastvar kojakoja namnam sese svidjasvidja nijenije nikadnikad dovoljnodovoljno plaćenastvar koja namkoja nam senam se svidjase svidja nijesvidja nije nikadnije nikad dovoljnonikad dovoljno plaćenastvar koja nam sekoja nam se svidjanam se svidja nijese svidja nije nikadsvidja nije nikad dovoljnonije nikad dovoljno plaćenastvar koja nam se svidjakoja nam se svidja nijenam se svidja nije nikadse svidja nije nikad dovoljnosvidja nije nikad dovoljno plaćena

Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena.Stvar koja ti nije potrebna, skupa je po bilo kojoj ceni.Kome je dovoljno premalo, nije mu nikad dovoljno.Prevariti se u jednoj velikoj nadi nije sramota. Sama činjenica da je takva nada mogla da postoji vredi toliko da nije suviše skupo plaćena jednim razočaranjem, pa ma kako teško ono bilo.Život nikad nije pošten, ali budući da nas je većina nepoštenih – to nam i odgovara.Majka koja je doista prava majka nikad nije slobodna.