Stvar koja ti nije potrebna, skupa je po bilo kojoj ceni.


stvar-koja-ti-nije-potrebna-skupa-po-bilo-kojoj-ceni
engleske poslovicestvarkojatinijepotrebnaskupapobilokojojcenistvar kojakoja titi nijenije potrebnaskupa jeje popo bilobilo kojojkojoj cenistvar koja tikoja ti nijeti nije potrebnaskupa je poje po bilopo bilo kojojbilo kojoj cenistvar koja ti nijekoja ti nije potrebnaskupa je po biloje po bilo kojojpo bilo kojoj cenistvar koja ti nije potrebnaskupa je po bilo kojojje po bilo kojoj ceni

Sloboda i ljubav idu skupa. Ljubav nije reakcija. Ako te volim zato što ti voliš mene, to je samo trgovina, stvar koja se kupuje na pijaci; to nije ljubav. -Džidu Krišnamurti
sloboda-i-ljubav-idu-skupa-ljubav-nije-reakcija-ako-te-volim-zato-to-ti-voli-mene-to-samo-trgovina-stvar-koja-se-kupuje-na-pijaci-to-nije-ljubav
Bez entuzijazma se ne može ni biti uverljiv. Entuzijazam je zarazan, i osoba koja ga ima pod svojom kontrolom, obično je dobrodošla u bilo kojoj grupi ljudi. -Napoleon Hil
bez-entuzijazma-se-ne-moe-biti-uverljiv-entuzijazam-zarazan-i-osoba-koja-ga-ima-pod-svojom-kontrolom-obino-dobrodo-u-bilo-kojoj-grupi-ljudi