Stvari koje volimo kazuju nam ko smo mi.


stvari-koje-volimo-kazuju-nam-ko-smo-mi
toma akvinskistvarikojevolimokazujunamkosmomistvari kojekoje volimovolimo kazujukazuju namnam koko smosmo mistvari koje volimokoje volimo kazujuvolimo kazuju namkazuju nam konam ko smoko smo mistvari koje volimo kazujukoje volimo kazuju namvolimo kazuju nam kokazuju nam ko smonam ko smo mistvari koje volimo kazuju namkoje volimo kazuju nam kovolimo kazuju nam ko smokazuju nam ko smo mi

Životinje, koje smo načinili našim robovima, ne volimo da smatramo nama jednakim. -Čarls Darvin
ivotinje-koje-smo-nainili-naim-robovima-ne-volimo-da-smatramo-nama-jednakim
Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma. -Frančesko Petrarka
istina-da-mi-volimo-ivot-ne-zato-to-smo-navikli-da-ivimo-nego-zato-to-smo-navikli-da-volimo-uvek-postoji-neto-ludosti-u-ljubavi-ali-iu-ludilu-uvek
Žene su kao zagonetke koje nam se prestaju svidjati čim smo ih odgonetnuli. -Francuske poslovice
ene-su-kao-zagonetke-koje-nam-se-prestaju-svidjati-im-smo-ih-odgonetnuli
Stvari se ne dešavaju. Stvari su napravljene da se dese. -Džon F. Kenedi
stvari-se-ne-deavaju-stvari-su-napravljene-da-se-dese
Nekad moramo naučiti da budemo srećni, bez osoba za koje smo mislili da su nam za to potrebne.
nekad-moramo-nauiti-da-budemo-sre-bez-osoba-za-koje-smo-mislili-da-su-nam-za-to-potrebne