Stvari o kojima ja sada govorim mogu biti neshvatljive, ali će postati jasnije u svoje odgovarajuće vreme.


stvari-o-kojima-ja-sada-govorim-mogu-biti-neshvatljive-ali-e-postati-jasnije-u-svoje-odgovarajue-vreme
nikola kopernikstvarikojimajasadagovorimmogubitineshvatljivealićepostatijasnijesvojeodgovarajućevremestvari oo kojimakojima jaja sadasada govorimgovorim mogumogu bitibiti neshvatljiveali ćeće postatipostati jasnijejasnije uu svojesvoje odgovarajućeodgovarajuće vremestvari o kojimao kojima jakojima ja sadaja sada govorimsada govorim mogugovorim mogu bitimogu biti neshvatljiveali će postatiće postati jasnijepostati jasnije ujasnije u svojeu svoje odgovarajućesvoje odgovarajuće vremestvari o kojima jao kojima ja sadakojima ja sada govorimja sada govorim mogusada govorim mogu bitigovorim mogu biti neshvatljiveali će postati jasnijeće postati jasnije upostati jasnije u svojejasnije u svoje odgovarajućeu svoje odgovarajuće vremestvari o kojima ja sadao kojima ja sada govorimkojima ja sada govorim moguja sada govorim mogu bitisada govorim mogu biti neshvatljiveali će postati jasnije uće postati jasnije u svojepostati jasnije u svoje odgovarajućejasnije u svoje odgovarajuće vreme

Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-deo-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce
Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-dio-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce
Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme. -Miroslav Mika Antić
ako-sad-nisi-ti-nikad-to-nee-biti-nije-sve-u-svoje-vreme-ve-sve-u-tvoje-vreme
Žena mora biti žena non- stop. Jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci. -Duško Radović
ena-mora-biti-ena-non-stop-jer-se-nikad-ne-zna-kad-muevi-mogu-postati-mukarci
Ne mogu da promenim pravac vetra,ali mogu da podesim jedra,tako da uvek stignem na svoje odredište.
ne-mogu-da-promenim-pravac-vetraali-mogu-da-podesim-jedratako-da-uvek-stignem-na-svoje-odredite
Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada. -Kineske poslovice
najbolje-vreme-za-sadnju-drvea-bilo-pre-20-godina-drugo-najbolje-vreme-sada