Stvarna darežljivost za budućnost leži u davanju svega za sadašnjost.


stvarna-dareljivost-za-budunost-i-u-davanju-svega-za-sadanjost
albert kamistvarnadarežljivostzabudućnostležidavanjusvegasadanjoststvarna darežljivostdarežljivost zaza budućnostbudućnost ležileži uu davanjudavanju svegasvega zaza sadašnjoststvarna darežljivost zadarežljivost za budućnostza budućnost ležibudućnost leži uleži u davanjuu davanju svegadavanju svega zasvega za sadašnjoststvarna darežljivost za budućnostdarežljivost za budućnost ležiza budućnost leži ubudućnost leži u davanjuleži u davanju svegau davanju svega zadavanju svega za sadašnjoststvarna darežljivost za budućnost ležidarežljivost za budućnost leži uza budućnost leži u davanjubudućnost leži u davanju svegaleži u davanju svega zau davanju svega za sadašnjost

Promene su zakon života. A oni koji gledaju samo na prošlost ili sadašnjost sigurno će propustiti budućnost. -Džon F. Kenedi
promene-su-zakon-ivota-a-oni-koji-gledaju-samo-na-prolost-ili-sadanjost-sigurno-e-propustiti-budunost
Ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost. Ko kontroliše sadašnjost, kontroliše budućnost. -Džordž Orvel
ko-kontrolie-prolost-kontrolie-sadanjost-ko-kontrolie-sadanjost-kontrolie-budunost
Neće ono što si učinio u prošlom životu uticati na tvoju sadašnjost, već će ono što činiš sada iskupiti tvoju prošlost, i logično promeniti budućnost. -Paulo Koeljo
nee-ono-to-uinio-u-prolom-ivotu-uticati-na-tvoju-sadanjost-ve-e-ono-to-ini-sada-iskupiti-tvoju-prolost-i-logino-promeniti-budunost
Tajna je u sadašnjosti, ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi. -Paulo Koeljo
tajna-u-sadanjosti-ako-obrati-panju-na-sadanjost-moe-poboljati-a-ako-pobolja-sadanjost-bie-bolje-i-ono-to-e-ti-se-kasnije-dogoditi
I najdalja budućnost ima svoju budućnost, koja u sebi čuje svoje budućnosti glas. -Miroslav Mika Antić
i-najdalja-budunost-ima-svoju-budunost-koja-u-sebi-uje-svoje-budunosti-glas