Stvarno je sretan onaj koji zna da ima dovoljno.


stvarno-sretan-onaj-koji-zna-da-ima-dovoljno
latinske poslovicestvarnosretanonajkojiznadaimadovoljnostvarno jeje sretansretan onajonaj kojikoji znazna dada imaima dovoljnostvarno je sretanje sretan onajsretan onaj kojionaj koji znakoji zna dazna da imada ima dovoljnostvarno je sretan onajje sretan onaj kojisretan onaj koji znaonaj koji zna dakoji zna da imazna da ima dovoljnostvarno je sretan onaj kojije sretan onaj koji znasretan onaj koji zna daonaj koji zna da imakoji zna da ima dovoljno

Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba
Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. -Odabrane poslovice
ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi
U veri ima dovoljno svetla za one koji žele da veruju i dovoljno senki za one koji ne žele da veruju. -Blez Paskal
u-veri-ima-dovoljno-svetla-za-one-koji-ele-da-veruju-i-dovoljno-senki-za-one-koji-ne-ele-da-veruju