Stvoriti duševno stanje koje čini čovjeka sretnim, to eto treba tražiti svako društvo želi li trajati dugo vremena. Razvoj je civilizacije nažalost stvorio kod modernog čovjeka mnogo potreba, a da mu nije pružio sredstva da ih zadovolji i tako je proizveo općenito nezadovoljstvo u dušama.


stvoriti-evno-stanje-koje-ini-ovjeka-sretnim-to-eto-treba-traiti-svako-drutvo-eli-li-trajati-dugo-vremena-razvoj-civilizacije-naalost-stvorio-kod
gustave le bonstvoritiduevnostanjekoječiničovjekasretnimtoetotrebatražitisvakodrutvoželilitrajatidugovremenarazvojcivilizacijenažaloststvoriokodmodernogmnogopotrebadamunijepružiosredstvaihzadovoljitakoproizveoopćenitonezadovoljstvoduamastvoriti duševnoduševno stanjestanje kojekoje činičini čovjekačovjeka sretnimeto trebatreba tražititražiti svakosvako društvodruštvo želiželi lili trajatitrajati dugodugo vremenarazvoj jeje civilizacijecivilizacije nažalostnažalost stvoriostvorio kodkod modernogmodernog čovjekačovjeka mnogomnogo potrebada mumu nijenije pružiopružio sredstvasredstva dada ihih zadovoljizadovolji ii takotako jeje proizveoproizveo općenitoopćenito nezadovoljstvonezadovoljstvo uu dušamastvoriti duševno stanjeduševno stanje kojestanje koje činikoje čini čovjekačini čovjeka sretnimeto treba tražititreba tražiti svakotražiti svako društvosvako društvo želidruštvo želi liželi li trajatili trajati dugotrajati dugo vremenarazvoj je civilizacijeje civilizacije nažalostcivilizacije nažalost stvorionažalost stvorio kodstvorio kod modernogkod modernog čovjekamodernog čovjeka mnogočovjeka mnogo potrebaa da muda mu nijemu nije pružionije pružio sredstvapružio sredstva dasredstva da ihda ih zadovoljiih zadovolji izadovolji i takoi tako jetako je proizveoje proizveo općenitoproizveo općenito nezadovoljstvoopćenito nezadovoljstvo unezadovoljstvo u dušama

Toliko je živa kod slabog čovjeka potreba da vara i tako neograničena mogućnost da bude prevaren. -Ivo Andrić
toliko-iva-kod-slabog-ovjeka-potreba-da-vara-i-tako-neograniena-mogunost-da-bude-prevaren
Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. -Sun Tzu
vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka
Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život. -Meša Selimović
ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svijetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog-pa-ipak-to-inim-makar-samo-zato-da-jo-jednom-pomenem-ovjeka-koji
Ne čini istina čovjeka velikim, nego obratno, čovjek čini istinu velikom. -Konfučije
ne-ini-istina-ovjeka-velikim-nego-obratno-ovjek-ini-istinu-velikom
Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan-Žak Ruso
sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-ovjeka-moe-napraviti-sve-osim-ovjeka