Stvoriti čoveka bila je krasna i dovitljiva zamisao, ali dodati ovcu bila je tautologija.


stvoriti-oveka-bila-krasna-i-dovitljiva-zamisao-ali-dodati-ovcu-bila-tautologija
mark tvenstvoritičovekabilakrasnadovitljivazamisaoalidodatiovcutautologijastvoriti čovekačoveka bilabila jeje krasnakrasna ii dovitljivadovitljiva zamisaoali dodatidodati ovcuovcu bilabila jeje tautologijastvoriti čoveka bilačoveka bila jebila je krasnaje krasna ikrasna i dovitljivai dovitljiva zamisaoali dodati ovcudodati ovcu bilaovcu bila jebila je tautologijastvoriti čoveka bila ječoveka bila je krasnabila je krasna ije krasna i dovitljivakrasna i dovitljiva zamisaoali dodati ovcu biladodati ovcu bila jeovcu bila je tautologijastvoriti čoveka bila je krasnačoveka bila je krasna ibila je krasna i dovitljivaje krasna i dovitljiva zamisaoali dodati ovcu bila jedodati ovcu bila je tautologija

Nije ti svaka bila u rečima. Neka ti je bila i u srcu, ali si ćutao o njoj. Ja znam i ti znaš, da se prave ljubavi ne spominju nikada i nikome.A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Nikada nisam sreo ogorčenu osobu koja je bila zahvalna. Niti zahvalnu koja je bila ogorčena.Nije bila laka žena, ni pokvarena, ni neverna. To je bila jednostavno zaljubljena žena, ništa posebno.Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo.