Šta su današnja deca? Neodoljivi monstrumi, koji s dve godine tapkaju po tabletu i puštaju sebi spotove, crtaće i muziku.


su-dananja-deca-neodoljivi-monstrumi-koji-s-dve-godine-tapkaju-po-tabletu-i-putaju-sebi-spotove-crtae-i-muziku
aleksandar tijanićŠtasudananjadecaneodoljivimonstrumikojidvegodinetapkajupotabletuputajusebispotovecrtaćemuzikuŠta susu današnjadanašnja decaneodoljivi monstrumikoji ss dvedve godinegodine tapkajutapkaju popo tabletutabletu ii puštajupuštaju sebisebi spotovecrtaće ii muzikuŠta su današnjasu današnja decakoji s dves dve godinedve godine tapkajugodine tapkaju potapkaju po tabletupo tabletu itabletu i puštajui puštaju sebipuštaju sebi spotovecrtaće i muzikuŠta su današnja decakoji s dve godines dve godine tapkajudve godine tapkaju pogodine tapkaju po tabletutapkaju po tabletu ipo tabletu i puštajutabletu i puštaju sebii puštaju sebi spotovekoji s dve godine tapkajus dve godine tapkaju podve godine tapkaju po tabletugodine tapkaju po tabletu itapkaju po tabletu i puštajupo tabletu i puštaju sebitabletu i puštaju sebi spotove

Neki menjaju nove godine kao mala deca pelene. Čim u jednoj godini urade onu stvar, odmah traže novu i čistu godinu.Ako vodimo računa o minutima, godine će brinuti same o sebi.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.U ovoj sobi sati ljubavi još bacaju senke, kad si otišla uzela si gotovo sve, klečim u noćima pred tigrovima koji me ne puštaju, to što si bila neće se ponoviti.Šta je na televiziji večeras ? Ništa. Svejedno, gledajmo je. Jer to je ipak bolje od gledanja jedno u drugo, bolje od razmišljanja o tome. Televizija drži više loših parova zajedno nego što to čine deca ili crkva.Napravi sebi kao naviku dve stvari; pomaži, ili bar ne čini nikome štetu.