Šta su današnja deca? Neodoljivi monstrumi, koji s dve godine tapkaju po tabletu i puštaju sebi spotove, crtaće i muziku.


su-dananja-deca-neodoljivi-monstrumi-koji-s-dve-godine-tapkaju-po-tabletu-i-putaju-sebi-spotove-crtae-i-muziku
aleksandar tijanićŠtasudananjadecaneodoljivimonstrumikojidvegodinetapkajupotabletuputajusebispotovecrtaćemuzikuŠta susu današnjadanašnja decaneodoljivi monstrumikoji ss dvedve godinegodine tapkajutapkaju popo tabletutabletu ii puštajupuštaju sebisebi spotovecrtaće ii muzikuŠta su današnjasu današnja decakoji s dves dve godinedve godine tapkajugodine tapkaju potapkaju po tabletupo tabletu itabletu i puštajui puštaju sebipuštaju sebi spotovecrtaće i muzikuŠta su današnja decakoji s dve godines dve godine tapkajudve godine tapkaju pogodine tapkaju po tabletutapkaju po tabletu ipo tabletu i puštajutabletu i puštaju sebii puštaju sebi spotovekoji s dve godine tapkajus dve godine tapkaju podve godine tapkaju po tabletugodine tapkaju po tabletu itapkaju po tabletu i puštajupo tabletu i puštaju sebitabletu i puštaju sebi spotove

Neki menjaju nove godine kao mala deca pelene. Čim u jednoj godini urade onu stvar, odmah traže novu i čistu godinu. -Duško Radović
neki-menjaju-nove-godine-kao-mala-deca-pelene-im-u-jednoj-godini-urade-onu-stvar-odmah-trae-novu-i-istu-godinu
Ako vodimo računa o minutima, godine će brinuti same o sebi. -Bendžamin Frenklin
ako-vodimo-rauna-o-minutima-godine-e-brinuti-same-o-sebi
U ovoj sobi sati ljubavi još bacaju senke, kad si otišla uzela si gotovo sve, klečim u noćima pred tigrovima koji me ne puštaju, to što si bila neće se ponoviti. -Čarls Bukovski
u-ovoj-sobi-sati-ljubavi-jo-bacaju-senke-kad-oti-uzela-gotovo-sve-kleim-u-noima-pred-tigrovima-koji-me-ne-putaju-to-to-bila-nee-se-ponoviti
Napravi sebi kao naviku dve stvari; pomaži, ili bar ne čini nikome štetu. -Hipokrat
napravi-sebi-kao-naviku-dve-stvari-pomai-ili-bar-ne-ini-nikome-tetu