Subotom se svaka greška prašta :)))


subotom-se-svaka-greka-pra
subotomsesvakagrekapratasubotom sese svakasvaka greškagreška praštasubotom se svakase svaka greškasvaka greška praštasubotom se svaka greškase svaka greška praštasubotom se svaka greška prašta

Subotom odlazimo na groblje da žalimo jedni druge. -Duško Radović
subotom-odlazimo-na-groblje-da-alimo-jedni-druge