Sudbina vam je u vlastitim rukama: blistava budućnost ili ponovo ropstvo!


sudbina-vam-u-vlastitim-rukama-blistava-budunost-ili-ponovo-ropstvo
arčibald rajssudbinavamvlastitimrukamablistavabudućnostiliponovoropstvosudbina vamvam jeu vlastitimvlastitim rukamablistava budućnostbudućnost iliili ponovoponovo ropstvosudbina vam jevam je uje u vlastitimu vlastitim rukamablistava budućnost ilibudućnost ili ponovoili ponovo ropstvosudbina vam je uvam je u vlastitimje u vlastitim rukamablistava budućnost ili ponovobudućnost ili ponovo ropstvosudbina vam je u vlastitimvam je u vlastitim rukamablistava budućnost ili ponovo ropstvo

Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini? -Miroslav Mika Antić
ako-vam-mnogo-puta-kaem-da-vas-volim-li-to-vie-ljubavi-ili-ista-jedna-jedina-ako-svakoga-jutra-ponovo-oktrijete-da-ste-ivi-li-to-vie-ivota-ili
Ljubav je slatko ropstvo, brak je ropstvo bez slasti. -Gete
ljubav-slatko-ropstvo-brak-ropstvo-bez-slasti
I najdalja budućnost ima svoju budućnost, koja u sebi čuje svoje budućnosti glas. -Miroslav Mika Antić
i-najdalja-budunost-ima-svoju-budunost-koja-u-sebi-uje-svoje-budunosti-glas
Promene su zakon života. A oni koji gledaju samo na prošlost ili sadašnjost sigurno će propustiti budućnost. -Džon F. Kenedi
promene-su-zakon-ivota-a-oni-koji-gledaju-samo-na-prolost-ili-sadanjost-sigurno-e-propustiti-budunost