Sumnja i ljubomora koja iz nje proizlazi povećavaju ljubavnu naklonost.


sumnja-i-ljubomora-koja-iz-nje-proizlazi-poveavaju-ljubavnu-naklonost
stendalsumnjaljubomorakojaiznjeproizlazipovećavajuljubavnunaklonostsumnja ii ljubomoraljubomora kojakoja iziz njenje proizlaziproizlazi povećavajupovećavaju ljubavnuljubavnu naklonostsumnja i ljubomorai ljubomora kojaljubomora koja izkoja iz njeiz nje proizlazinje proizlazi povećavajuproizlazi povećavaju ljubavnupovećavaju ljubavnu naklonostsumnja i ljubomora kojai ljubomora koja izljubomora koja iz njekoja iz nje proizlaziiz nje proizlazi povećavajunje proizlazi povećavaju ljubavnuproizlazi povećavaju ljubavnu naklonostsumnja i ljubomora koja izi ljubomora koja iz njeljubomora koja iz nje proizlazikoja iz nje proizlazi povećavajuiz nje proizlazi povećavaju ljubavnunje proizlazi povećavaju ljubavnu naklonost

Sumnja i ljubomora često prouzrokuju ono čega se pribojavaju. -Tomas Džeferson
sumnja-i-ljubomora-esto-prouzrokuju-ono-ega-se-pribojavaju
Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle nje -Džordž Orvel
svaka-generacija-zamilja-sebe-kao-inteligentniju-od-one-to-do-pre-nje-i-mudriju-od-one-koja-dolazi-posle-nje
Sreća je stanje svesti koje proizlazi iz ostvarivanja nečijih vrednosti. -Ajn Rand
srea-stanje-svesti-koje-proizlazi-iz-ostvarivanja-neijih-vrednosti