Sumnja je klica i koren poraza. Ali ako sumnju hranimo nadom, iz nje mora nići uspeh.


sumnja-klica-i-koren-poraza-ali-ako-sumnju-hranimo-nadom-iz-nje-mora-i-uspeh
ljiljana habjanović-djurovićsumnjaklicakorenporazaaliakosumnjuhranimonadomiznjemoranićiuspehsumnja jeje klicaklica ii korenkoren porazaali akoako sumnjusumnju hranimohranimo nadomiz njenje moramora nićinići uspehsumnja je klicaje klica iklica i koreni koren porazaali ako sumnjuako sumnju hranimosumnju hranimo nadomiz nje moranje mora nićimora nići uspehsumnja je klica ije klica i korenklica i koren porazaali ako sumnju hranimoako sumnju hranimo nadomiz nje mora nićinje mora nići uspehsumnja je klica i korenje klica i koren porazaali ako sumnju hranimo nadomiz nje mora nići uspeh

Sumnja i ljubomora koja iz nje proizlazi povećavaju ljubavnu naklonost. -Stendal
sumnja-i-ljubomora-koja-iz-nje-proizlazi-poveavaju-ljubavnu-naklonost