Sumnja je rak rana prijateljstva.


sumnja-rak-rana-prijateljstva
frančesko petrarkasumnjarakranaprijateljstvasumnja jeje rakrak ranarana prijateljstvasumnja je rakje rak ranarak rana prijateljstvasumnja je rak ranaje rak rana prijateljstvasumnja je rak rana prijateljstva

Cenim nova prijateljstva, ona su kao ljubav koja nam je uvek potrebna, ali stara prijateljstva su više od ljubavi, jer su dio nas samih. -Meša Selimović
cenim-nova-prijateljstva-ona-su-kao-ljubav-koja-nam-uvek-potrebna-ali-stara-prijateljstva-su-vie-od-ljubavi-jer-su-dio-nas-samih
Sumnja i ljubomora često prouzrokuju ono čega se pribojavaju. -Tomas Džeferson
sumnja-i-ljubomora-esto-prouzrokuju-ono-ega-se-pribojavaju
Sumnja i ljubomora koja iz nje proizlazi povećavaju ljubavnu naklonost. -Stendal
sumnja-i-ljubomora-koja-iz-nje-proizlazi-poveavaju-ljubavnu-naklonost
Beskoristan život isto je što i rana smrt. -Gete
beskoristan-ivot-isto-to-i-rana-smrt