Sunce, belo i hladno kao petodinarka, kotrlja se nebeskom nizbrdicom. Ko ga nađe- njegovo je.


sunce-belo-i-hladno-kao-petodinarka-kotrlja-se-nebeskom-nizbrdicom-ko-ga-nae-njegovo
duško radovićsuncebelohladnokaopetodinarkakotrljasenebeskomnizbrdicomkoganađenjegovobelo ii hladnohladno kaokao petodinarkakotrlja sese nebeskomnebeskom nizbrdicomko gaga nađenjegovo jebelo i hladnoi hladno kaohladno kao petodinarkakotrlja se nebeskomse nebeskom nizbrdicomko ga nađebelo i hladno kaoi hladno kao petodinarkakotrlja se nebeskom nizbrdicombelo i hladno kao petodinarka

Sve zavisi od okoline. Sunce u svetlom nebeskom predelu ima o sebi mnogo skromnije mišljenje nego sveća koja gori u podrumu. -Oskar Vajld
sve-zavisi-od-okoline-sunce-u-svetlom-nebeskom-predelu-ima-o-sebi-mnogo-skromnije-miljenje-nego-svea-koja-gori-u-podrumu
Nigde nije tako hladno kao medju nogama zene koja te ne voli. :D
nigde-nije-tako-hladno-kao-medju-nogama-zene-koja-te-ne-voli-d
Sunce sija kao tepsija, *ebo mater ako te ne volim!!!!
sunce-sija-kao-tepsija-ebo-mater-ako-te-ne-volim
Na kraju krajeva, morali bismo odrediti Sunce kao centar Univerzuma. -Nikola Kopernik
na-kraju-krajeva-morali-bismo-odrediti-sunce-kao-centar-univerzuma