Sunce koje širi svetlost i toplotu svuda oko sebe, služi i za primer onima koji razmišljaju preko granica svojih vidika.


sunce-koje-iri-svetlost-i-toplotu-svuda-oko-sebe-slui-i-za-primer-onima-koji-razmiljaju-preko-granica-svojih-vidika
paulo koeljosuncekojeirisvetlosttoplotusvudaokosebeslužizaprimeronimakojirazmiljajuprekogranicasvojihvidikasunce kojekoje širiširi svetlostsvetlost ii toplotutoplotu svudasvuda okooko sebesluži ii zaza primerprimer onimaonima kojikoji razmišljajurazmišljaju prekopreko granicagranica svojihsvojih vidikasunce koje širikoje širi svetlostširi svetlost isvetlost i toplotui toplotu svudatoplotu svuda okosvuda oko sebesluži i zai za primerza primer onimaprimer onima kojionima koji razmišljajukoji razmišljaju prekorazmišljaju preko granicapreko granica svojihgranica svojih vidikasunce koje širi svetlostkoje širi svetlost iširi svetlost i toplotusvetlost i toplotu svudai toplotu svuda okotoplotu svuda oko sebesluži i za primeri za primer onimaza primer onima kojiprimer onima koji razmišljajuonima koji razmišljaju prekokoji razmišljaju preko granicarazmišljaju preko granica svojihpreko granica svojih vidikasunce koje širi svetlost ikoje širi svetlost i toplotuširi svetlost i toplotu svudasvetlost i toplotu svuda okoi toplotu svuda oko sebesluži i za primer onimai za primer onima kojiza primer onima koji razmišljajuprimer onima koji razmišljaju prekoonima koji razmišljaju preko granicakoji razmišljaju preko granica svojihrazmišljaju preko granica svojih vidika

Sunce koje širi svetlost i toplotu svuda oko sebe, služi i za primer  onima koji razmišljaju preko granica svojih vidika. -Paulo Koeljo
sunce-koje-iri-svetlost-i-toplotu-svuda-oko-sebe-slui-i-za-primer-onima-koji-razmiljaju-preko-granica-svojih-vidika
Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život i vodi nas u budućnost punu večne slave. -Mihajlo Pupin
znanje-to-su-zlatne-lestvice-preko-kojih-se-ide-u-nebesa-znanje-svetlost-koje-osvetljava-na-put-kroz-ivot-i-vodi-nas-u-budunost-punu-vene-slave
Vidiš ovu sjajnu stvar na nebu? E to je Sunce! Zemlja se okreće oko njega a ne oko tebe!
vidi-ovu-sjajnu-stvar-na-nebu-e-to-sunce-zemlja-se-okree-oko-njega-a-ne-oko-tebe
Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova. -Eleanor Roosevelt
budunost-pripada-onima-koji-vjeruju-u-ljepotu-svojih-snova
Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova. -Elenor Ruzvelt
budunost-pripada-onima-koji-veruju-u-lepotu-svojih-snova