Sunce nije samo svaki dan novo nego je uvek i neprestano novo.


sunce-nije-samo-svaki-dan-novo-nego-uvek-i-neprestano-novo
heraklitsuncenijesamosvakidannovonegouvekneprestanonovosunce nijenije samosamo svakisvaki dandan novonovo negonego jeje uvekuvek ii neprestanoneprestano novosunce nije samonije samo svakisamo svaki dansvaki dan novodan novo negonovo nego jenego je uvekje uvek iuvek i neprestanoi neprestano novosunce nije samo svakinije samo svaki dansamo svaki dan novosvaki dan novo negodan novo nego jenovo nego je uveknego je uvek ije uvek i neprestanouvek i neprestano novosunce nije samo svaki dannije samo svaki dan novosamo svaki dan novo negosvaki dan novo nego jedan novo nego je uveknovo nego je uvek inego je uvek i neprestanoje uvek i neprestano novo

Sunce je novo svaki dan.Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.Sunce je novo svakoga novog dana.Veruj. U bolje sutra, u novi dan. Veruj. Oslobodi se tereta prethodnog dana i koračaj u novo sutra sa osmehom. I uvek veruj! I kada ti život podmeće hiljadu ...Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo.