Sunce nije samo svaki dan novo nego je uvek i neprestano novo.


sunce-nije-samo-svaki-dan-novo-nego-uvek-i-neprestano-novo
heraklitsuncenijesamosvakidannovonegouvekneprestanonovosunce nijenije samosamo svakisvaki dandan novonovo negonego jeje uvekuvek ii neprestanoneprestano novosunce nije samonije samo svakisamo svaki dansvaki dan novodan novo negonovo nego jenego je uvekje uvek iuvek i neprestanoi neprestano novosunce nije samo svakinije samo svaki dansamo svaki dan novosvaki dan novo negodan novo nego jenovo nego je uveknego je uvek ije uvek i neprestanouvek i neprestano novosunce nije samo svaki dannije samo svaki dan novosamo svaki dan novo negosvaki dan novo nego jedan novo nego je uveknovo nego je uvek inego je uvek i neprestanoje uvek i neprestano novo

Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-mozes-oslepjeti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-moe-oslijepiti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Sunce je novo svakoga novog dana. -Heraklit
sunce-novo-svakoga-novog-dana
Veruj. U bolje sutra, u novi dan. Veruj. Oslobodi se tereta prethodnog dana i koračaj u novo sutra sa osmehom. I uvek veruj! I kada ti život podmeće hiljadu ...
veruj-u-bolje-sutra-u-novi-dan-veruj-oslobodi-se-tereta-prethodnog-dana-i-koraaj-u-novo-sutra-osmehom-i-uvek-veruj-i-kada-ti-ivot-podmee-hiljadu
Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo. -Albert Ajnštajn
osoba-koja-nije-nikada-pogreila-u-stvari-nije-nikada-pokuala-uraditi-neto-novo