Sunce je novo svakoga novog dana.


sunce-novo-svakoga-novog-dana
heraklitsuncenovosvakoganovogdanasunce jeje novonovo svakogasvakoga novognovog danasunce je novoje novo svakoganovo svakoga novogsvakoga novog danasunce je novo svakogaje novo svakoga novognovo svakoga novog danasunce je novo svakoga novogje novo svakoga novog dana

Sunce nije samo svaki dan novo nego je uvek i neprestano novo. -Heraklit
sunce-nije-samo-svaki-dan-novo-nego-uvek-i-neprestano-novo
Jedini istinski osećaj sigurnosti u životu proizilazi iz spoznaje da se svakoga dana na neki način usavršavamo. -Entoni Robins
jedini-istinski-oseaj-sigurnosti-u-ivotu-proizilazi-iz-spoznaje-da-se-svakoga-dana-na-neki-nain-usavravamo
Veruj. U bolje sutra, u novi dan. Veruj. Oslobodi se tereta prethodnog dana i koračaj u novo sutra sa osmehom. I uvek veruj! I kada ti život podmeće hiljadu ...
veruj-u-bolje-sutra-u-novi-dan-veruj-oslobodi-se-tereta-prethodnog-dana-i-koraaj-u-novo-sutra-osmehom-i-uvek-veruj-i-kada-ti-ivot-podmee-hiljadu