Sunce sija kao tepsija, *ebo mater ako te ne volim!!!!


sunce-sija-kao-tepsija-ebo-mater-ako-te-ne-volim
suncesijakaotepsijaebomaterakotenevolimsunce sijasija kaokao tepsija*ebo matermater akoako tete nene volimsunce sija kaosija kao tepsija*ebo mater akomater ako teako te nete ne volimsunce sija kao tepsija*ebo mater ako temater ako te neako te ne volim*ebo mater ako te nemater ako te ne volim

Obama, ј**аću ti mater ako budem morao učiti III svetski rat!!
obama-u-ti-mater-ako-budem-morao-uiti-iii-svetski-rat
Neki ljudi su kao oblak…Kad se sklone,sunce pocne da sija…
neki-ljudi-su-kao-oblakkad-se-sklonesunce-pocne-da-sija
Na kraju krajeva, morali bismo odrediti Sunce kao centar Univerzuma. -Nikola Kopernik
na-kraju-krajeva-morali-bismo-odrediti-sunce-kao-centar-univerzuma
Sunce, belo i hladno kao petodinarka, kotrlja se nebeskom nizbrdicom. Ko ga nađe- njegovo je. -Duško Radović
sunce-belo-i-hladno-kao-petodinarka-kotrlja-se-nebeskom-nizbrdicom-ko-ga-nae-njegovo
I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...
i-ao-mi-zaista-moda-nikad-nee-saznati-koliko-mi-poseban-i-koliko-e-uvek-biti-i-ne-volim-te-jebiga-ali-ako-te-ne-volim-onako-kako-ti