Suprotnost hrabrosti nije kukavičluk već konformizam. Čak i mrtva riba može da pluta niz reku.


suprotnost-hrabrosti-nije-kukaviluk-ve-konformizam-ak-i-mrtva-riba-moe-da-pluta-niz-reku
džim hajtauersuprotnosthrabrostinijekukavičlukvećkonformizamČakmrtvaribamožedaplutanizrekusuprotnost hrabrostihrabrosti nijenije kukavičlukkukavičluk većveć konformizamČak ii mrtvamrtva ribariba možemože dada plutapluta nizniz rekusuprotnost hrabrosti nijehrabrosti nije kukavičluknije kukavičluk većkukavičluk već konformizamČak i mrtvai mrtva ribamrtva riba možeriba može damože da plutada pluta nizpluta niz rekusuprotnost hrabrosti nije kukavičlukhrabrosti nije kukavičluk većnije kukavičluk već konformizamČak i mrtva ribai mrtva riba možemrtva riba može dariba može da plutamože da pluta nizda pluta niz rekusuprotnost hrabrosti nije kukavičluk većhrabrosti nije kukavičluk već konformizamČak i mrtva riba možei mrtva riba može damrtva riba može da plutariba može da pluta nizmože da pluta niz reku

Koliko puta ste nekom napisali ili rekli Dobro sam, nije mi ništa, dok su se suze slivale niz vaše lice?
koliko-puta-ste-nekom-napisali-ili-rekli-dobro-sam-nije-mi-dok-su-se-suze-slivale-niz-vae-lice
Nisi riba ako imas sise ili dupe. Nisi riba ako ti je Nikola, Nenad, Milan, Marko… decko.
nisi-riba-ako-imas-sise-ili-dupe-nisi-riba-ako-ti-nikola-nenad-milan-marko-decko
Alo budalo, nije mu stalo da mrtva padnes tu pred njim. Alo budalo, trgni se malo i napravi mu lom.
alo-budalo-nije-mu-stalo-da-mrtva-padnes-pred-njim-alo-budalo-trgni-se-malo-i-napravi-mu-lom
Čovek ne može da otkrije nove okeane ako nema hrabrosti da obalu izgubi iz vida. -Andre Žid
ovek-ne-moe-da-otkrije-nove-okeane-ako-nema-hrabrosti-da-obalu-izgubi-iz-vida