Suprotnost svake istine je takođe istina.


suprotnost-svake-istine-takoe-istina
herman hesesuprotnostsvakeistinetakođeistinasuprotnost svakesvake istineistine jeje takođetakođe istinasuprotnost svake istinesvake istine jeistine je takođeje takođe istinasuprotnost svake istine jesvake istine je takođeistine je takođe istinasuprotnost svake istine je takođesvake istine je takođe istina

Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina.Ljudi su ubijeđeni da je jedini san svake žene da se uda i da ima djecu. Ali to nije istina.Svaki sporazum između istine i laži uvek je na štetu istine.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Suprotnost hrabrosti nije kukavičluk već konformizam. Čak i mrtva riba može da pluta niz reku.Svi mi znamo da umetnost nije istina. Umetnost je laž pomoću koje shvatamo istinu, ili barem istina koja nam je data da shvatamo.