Suvoj zemlji i slana je voda dobra.


suvoj-zemlji-i-slana-voda-dobra
narodne poslovicesuvojzemljislanavodadobrasuvoj zemljizemlji ii slanaslana jeje vodavoda dobrasuvoj zemlji izemlji i slanai slana jeslana je vodaje voda dobrasuvoj zemlji i slanazemlji i slana jei slana je vodaslana je voda dobrasuvoj zemlji i slana jezemlji i slana je vodai slana je voda dobra

Da je voda dobra, ne bi u njoj kreketale žabe, nego ljudi. -Stevan Sremac
da-voda-dobra-ne-bi-u-njoj-kreketale-abe-nego-ljudi
Mala mudrost je kao voda u čaši : jasna, transparentna, čista. Velika mudrost je kao voda u moru : tamna, tajanstvena, neprobojna. -Rabindranat Tagor
mala-mudrost-kao-voda-u-ai-jasna-transparentna-ista-velika-mudrost-kao-voda-u-moru-tamna-tajanstvena-neprobojna
On:E si ljuta? Ona.Jok,slana sam! xDDD
one-ljuta-onajokslana-sam-xddd
On:E si ljuta?   Ona.Jok,slana sam!  xDDD
one-ljuta-onajokslana-sam-xddd
Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota. -Konfučije
kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota