Sva ljudska mudrost može se sažeti u dve reči- čekanje i nadu.


sva-ljudska-mudrost-moe-se-eti-u-dve-rei-ekanje-i-nadu
aleksandar dimasvaljudskamudrostmožesesažetidverečičekanjenadusva ljudskaljudska mudrostmudrost možemože sese sažetisažeti uu dvedve rečičekanje ii nadusva ljudska mudrostljudska mudrost možemudrost može semože se sažetise sažeti usažeti u dveu dve rečičekanje i nadusva ljudska mudrost moželjudska mudrost može semudrost može se sažetimože se sažeti use sažeti u dvesažeti u dve rečisva ljudska mudrost može seljudska mudrost može se sažetimudrost može se sažeti umože se sažeti u dvese sažeti u dve reči

Žene su brbljive samo zato što se muškarcima NIŠTA ne može objasniti u dve reči. :)))
ene-su-brbljive-samo-zato-to-se-mukarcima-nita-ne-moe-objasniti-u-dve-rei
Sva mudrost se sastoji u tome da se sasluša glas vlastite duše. -Paulo Koeljo
sva-mudrost-se-sastoji-u-tome-da-se-saslua-glas-vlastite-e
Samo su dve stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam baš siguran. -Albert Ajnštajn
samo-su-dve-stvari-beskonane-svemir-i-ljudska-glupost-za-svemir-nisam-ba-siguran
Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori. -Nikolaj Velimirović
kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori