Sva je moja ljubav ispunjena s tobom, kao tamna gora studenom tišinom, kao morsko bezdno neprovidnom tminom, kao večni pokret nevidljivim dobom.


sva-moja-ljubav-ispunjena-s-tobom-kao-tamna-gora-studenom-tiinom-kao-morsko-bezdno-neprovidnom-tminom-kao-ve-pokret-nevidljivim-dobom
jovan dučićsvamojaljubavispunjenatobomkaotamnagorastudenomtiinommorskobezdnoneprovidnomtminomvečnipokretnevidljivimdobomsva jeje mojamoja ljubavljubav ispunjenaispunjena ss tobomkao tamnatamna goragora studenomstudenom tišinomkao morskomorsko bezdnobezdno neprovidnomneprovidnom tminomkao večnivečni pokretpokret nevidljivimnevidljivim dobomsva je mojaje moja ljubavmoja ljubav ispunjenaljubav ispunjena sispunjena s tobomkao tamna goratamna gora studenomgora studenom tišinomkao morsko bezdnomorsko bezdno neprovidnombezdno neprovidnom tminomkao večni pokretvečni pokret nevidljivimpokret nevidljivim dobomsva je moja ljubavje moja ljubav ispunjenamoja ljubav ispunjena sljubav ispunjena s tobomkao tamna gora studenomtamna gora studenom tišinomkao morsko bezdno neprovidnommorsko bezdno neprovidnom tminomkao večni pokret nevidljivimvečni pokret nevidljivim dobomsva je moja ljubav ispunjenaje moja ljubav ispunjena smoja ljubav ispunjena s tobomkao tamna gora studenom tišinomkao morsko bezdno neprovidnom tminomkao večni pokret nevidljivim dobom

Opasno je razgovarati s lijepom ženom, jer svaki pokret njenog lica izgleda kao pokret ljubavi. -Niccolo Tommaseo
opasno-razgovarati-s-lijepom-enom-jer-svaki-pokret-njenog-lica-izgleda-kao-pokret-ljubavi
Mala mudrost je kao voda u čaši : jasna, transparentna, čista. Velika mudrost je kao voda u moru : tamna, tajanstvena, neprobojna. -Rabindranat Tagor
mala-mudrost-kao-voda-u-ai-jasna-transparentna-ista-velika-mudrost-kao-voda-u-moru-tamna-tajanstvena-neprobojna
Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!
nije-lako-biti-zena-moras-razmisljati-kao-muskarac-ponasati-se-kao-dama-izgledati-kao-devojka-i-raditi-kao-konj
VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka
Verovao je u to, kao što dobra žena veruje u leviatan (morsko čudovište pomenuto u Bibliji) – verom, ne logičnim razmišljanjem. -Žil Vern
verovao-u-to-kao-to-dobra-ena-veruje-u-leviatan-morsko-udovite-pomenuto-u-bibliji-verom-ne-loginim-razmiljanjem
Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa. -Paulo Koeljo
odavno-ve-ne-pomiljam-na-ono-to-se-zove-ljubav-izgleda-da-ljubav-bjei-od-mene-kao-da-vie-nije-vana-kao-da-osjea-da-nije-dobrodo-ali-ako-prestanem-da