Svadjam se sa stvarima. Sedim sama ispred kompa i smejem se k’o kreten. Vucem vrata na kojim velikim slovima pise GURAJ. Moram da pozovem ...


svadjam-se-stvarima-sedim-sama-ispred-kompa-i-smejem-se-ko-kreten-vucem-vrata-na-kojim-velikim-slovima-pise-guraj-moram-da-pozovem
svadjamsestvarimasedimsamaispredkompasmejemk’okretenvucemvratanakojimvelikimslovimapisegurajmoramdapozovemsvadjam sese sasa stvarimasedim samasama ispredispred kompakompa ii smejemsmejem sese k’ok’o kretenvucem vratavrata nana kojimkojim velikimvelikim slovimaslovima pisepise gurajmoram dada pozovempozovemsvadjam se sase sa stvarimasedim sama ispredsama ispred kompaispred kompa ikompa i smejemi smejem sesmejem se k’ose k’o kretenvucem vrata navrata na kojimna kojim velikimkojim velikim slovimavelikim slovima piseslovima pise gurajmoram da pozovemda pozovemsvadjam se sa stvarimasedim sama ispred kompasama ispred kompa iispred kompa i smejemkompa i smejem sei smejem se k’osmejem se k’o kretenvucem vrata na kojimvrata na kojim velikimna kojim velikim slovimakojim velikim slovima pisevelikim slovima pise gurajmoram da pozovemsedim sama ispred kompa isama ispred kompa i smejemispred kompa i smejem sekompa i smejem se k’oi smejem se k’o kretenvucem vrata na kojim velikimvrata na kojim velikim slovimana kojim velikim slovima pisekojim velikim slovima pise guraj

Konačno sam shvatila zašto se debljam! Kriv je naime šampon za kosu! Kad perem kosu, sliva mi se niz telo, a na etiketi velikim slovima piše: Za ...
konano-sam-shvatila-zato-se-debljam-kriv-naime-ampon-za-kosu-kad-perem-kosu-sliva-mi-se-niz-telo-a-na-etiketi-velikim-slovima-pie-za
Ono što nas najneposrednije usrećuje je vedrina uma. Ova osobina je sama sebi nagrada. Zato bi razvijanje vedrine u sebi valjalo staviti ispred svih težnji! -Artur Šopenhauer
ono-to-nas-najneposrednije-usreuje-vedrina-uma-ova-osobina-sama-sebi-nagrada-zato-bi-razvijanje-vedrine-u-sebi-valjalo-staviti-ispred-svih-tenji
Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima. -Kineske poslovice
mudar-ovek-velik-i-u-najmanjim-stvarima-a-zao-mali-i-u-najveim-stvarima
Otpor sa kojim se fizički borite u teretani i otpor sa kojim se borite kroz život su ono što čini jake ličnosti jakim. -Arnold Švarceneger
otpor-kojim-se-fiziki-borite-u-teretani-i-otpor-kojim-se-borite-kroz-ivot-su-ono-to-ini-jake-linosti-jakim
Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ...
elje-su-jednostvarnost-ve-neto-drugo-ali-ak-realnost-nema-mo-da-ugasi-elju-ona-se-sama-raa-sama-i-umire-a-moda-ponekad-i-preivi
Onaj stepen lenjosti kad na fb ulazis preko telefona jer te mrzi da ustanes do kompa! :D ahh xD
onaj-stepen-lenjosti-kad-na-fb-ulazis-preko-telefona-jer-te-mrzi-da-ustanes-do-kompa-d-ahh-xd