Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dovijeka.


svak-ro-da-po-jednom-umre-ast-i-bruka-ive-dovijeka
petar ii petrović njegošsvakrođendapojednomumrečastbrukaživedovijekasvak jeje rođenrođen dada popo jednomjednom umrečast ii brukabruka živežive dovijekasvak je rođenje rođen darođen da poda po jednompo jednom umrečast i brukai bruka živebruka žive dovijekasvak je rođen daje rođen da porođen da po jednomda po jednom umrečast i bruka živei bruka žive dovijekasvak je rođen da poje rođen da po jednomrođen da po jednom umrečast i bruka žive dovijeka

Želite li zadržati neokaljanu čast, ne smijete se srozati na prljave postupke. Učinite li to jednom, sljedeći put srozat ćete se mnogo lakše. -Katharine Hepburn
elite-li-zadrati-neokaljanu-ast-ne-smijete-se-srozati-na-prljave-postupke-uinite-li-to-jednom-sljedei-put-srozat-ete-se-mnogo-lake
Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti