Svaka budala može kritikovati, osuđivati i žaliti se - a većina budala to i radi.


svaka-budala-moe-kritikovati-osuivati-i-aliti-se-a-veina-budala-to-i-radi
bendžamin frenklinsvakabudalamožekritikovatiosuđivatižalitisevećinatoradisvaka budalabudala možemože kritikovatiosuđivati ii žalitižaliti sesevećina budalai radisvaka budala možebudala može kritikovatiosuđivati i žalitii žaliti sežaliti sea većinaa većina budalabudala to isvaka budala može kritikovatiosuđivati i žaliti sei žaliti sea većina budalavećina budala to ibudala to i radiosuđivati i žaliti sea većina budala to ivećina budala to i radi

Mudar čovek radi odjednom ono što budala radi na kraju.Govorili su mi da se čuvam pijanih budala. Čuvao sam se treznih budala, za svaki slučaj.Onaj koji pita ispadne budala pet minuta, ali onaj koji ne pita ostane budala cijeli život.Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora.Jedna budala baci kamen u bunar, tri stotine pametnih ne može ga izvaditi.Svako može pogrešiti; samo što pametan čovek popravlja svoju grešku, a budala je se uporno drži.