Svaka devojka mora imati prijatelja kome može reći: – Ako se ne udam do tridesete, udaću se za tebe… :)


svaka-devojka-mora-imati-prijatelja-kome-moe-rei-ako-se-ne-udam-do-tridesete-udau-se-za-tebe
svakadevojkamoraimatiprijateljakomemožerećiakoseneudamdotrideseteudaćuzatebe…svaka devojkadevojka moramora imatiimati prijateljaprijatelja komekome možemože reći– akoako sese nene udamudam dodo trideseteudaću sese zaza tebe…svaka devojka moradevojka mora imatimora imati prijateljaimati prijatelja komeprijatelja kome možekome može reći– ako seako se nese ne udamne udam doudam do trideseteudaću se zase za tebe…svaka devojka mora imatidevojka mora imati prijateljamora imati prijatelja komeimati prijatelja kome možeprijatelja kome može reći– ako se neako se ne udamse ne udam done udam do trideseteudaću se za tebe…svaka devojka mora imati prijateljadevojka mora imati prijatelja komemora imati prijatelja kome možeimati prijatelja kome može reći– ako se ne udamako se ne udam dose ne udam do tridesete

Jedva cekam da se udam i izrodim decu. Ne mogu ja ovo, ko ce kome prvi da se javi, jesam li stavila dobar smajli, gde je, sta je, aupickumaterinu. xD
jedva-cekam-da-se-udam-i-izrodim-decu-ne-mogu-ja-ovo-ko-kome-prvi-da-se-javi-jesam-li-stavila-dobar-smajli-gde-sta-aupickumaterinu-xd
Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće. -Tomas Džeferson
srea-cilj-ivota-vrlina-temelj-sree-korisnost-test-vrline-ako-pametan-ovek-hoe-da-bude-srean-kako-kau-mudraci-on-mora-imati-i-vrlina-jer-bez-vrlina
Što više trčiš za nekim i pokazuješ da ti je stalo, da ti nedostaje, ta osoba neće mariti za tebe, ostavlja će te za rezervu jer vidi da te može imati. ...
to-vie-tri-za-nekim-i-pokazuje-da-ti-stalo-da-ti-nedostaje-osoba-nee-mariti-za-tebe-ostavlja-e-te-za-rezervu-jer-vidi-da-te-moe-imati