Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju.


svaka-ena-moe-da-nasamari-mukarca-ako-ona-tako-eli-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
agata kristisvakaženamožedanasamarimukarcaakoonatakoželionzaljubljennjusvaka ženažena možemože dada nasamarinasamari muškarcamuškarca akoako onaona takotako želiželi ii akoako jeje onon zaljubljenzaljubljen uu njusvaka žena možežena može damože da nasamarida nasamari muškarcanasamari muškarca akomuškarca ako onaako ona takoona tako želitako želi iželi i akoi ako jeako je onje on zaljubljenon zaljubljen uzaljubljen u njusvaka žena može dažena može da nasamarimože da nasamari muškarcada nasamari muškarca akonasamari muškarca ako onamuškarca ako ona takoako ona tako želiona tako želi itako želi i akoželi i ako jei ako je onako je on zaljubljenje on zaljubljen uon zaljubljen u njusvaka žena može da nasamarižena može da nasamari muškarcamože da nasamari muškarca akoda nasamari muškarca ako onanasamari muškarca ako ona takomuškarca ako ona tako želiako ona tako želi iona tako želi i akotako želi i ako ježeli i ako je oni ako je on zaljubljenako je on zaljubljen uje on zaljubljen u nju

Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-zavara-oveka-ako-to-hoe-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Svaka nepravda je jednaka, a čovjeku se čini da je najveća koja je njemu učinjena. A ako mu se čini, onda i jeste tako, jer ne može se misliti tuđom glavom. -Meša Selimović
svaka-nepravda-jednaka-a-ovjeku-se-ini-da-najvea-koja-njemu-uinjena-a-ako-mu-se-ini-onda-i-jeste-tako-jer-ne-moe-se-misliti-om-glavom
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Arheolog je najbolji muž kojeg jedna žena može imati. Što je ona starija to je on više zainteresovan za nju. -Agata Kristi
arheolog-najbolji-mu-kojeg-jedna-ena-moe-imati-to-ona-starija-to-on-vie-zainteresovan-za-nju