Svaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti.


svaka-misao-nalik-na-testo-valja-dobro-izmesiti-i-sve-moe-od-nje-uiniti
ivan turgenjevsvakamisaonaliknatestovaljadobroizmesitisvemožeodnjeučinitisvaka jeje misaomisao naliknalik nana testovalja jeje dobrodobro izmesitiizmesiti –i svesve možešmožeš odod njenje učinitisvaka je misaoje misao nalikmisao nalik nanalik na testovalja je dobroje dobro izmesitidobro izmesiti –izmesiti – i– i svei sve možešsve možeš odmožeš od njeod nje učinitisvaka je misao nalikje misao nalik namisao nalik na testovalja je dobro izmesitije dobro izmesiti –dobro izmesiti – iizmesiti – i sve– i sve možeši sve možeš odsve možeš od njemožeš od nje učinitisvaka je misao nalik naje misao nalik na testovalja je dobro izmesiti –je dobro izmesiti – idobro izmesiti – i sveizmesiti – i sve možeš– i sve možeš odi sve možeš od njesve možeš od nje učiniti

Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle nje -Džordž Orvel
svaka-generacija-zamilja-sebe-kao-inteligentniju-od-one-to-do-pre-nje-i-mudriju-od-one-koja-dolazi-posle-nje
Bože, ako me ne možeš učiniti mršavom, bar udebljaj sve ostale…xD
boe-ako-me-ne-moe-uiniti-mravom-bar-udebljaj-sve-ostalexd
Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac. -Bendžamin Frenklin
za-onog-oveka-koji-miljenja-da-e-novcem-moi-uiniti-sve-moemo-verovati-da-e-uiniti-sve-za-novac
... vreme uporno glođe čoveku misao, i od nje ostaje kostur, bleda uspomena bez pravog sadržaja. -Meša Selimović
vreme-uporno-gloe-oveku-misao-i-od-nje-ostaje-kostur-bleda-uspomena-bez-pravog-sadraja