Svaka naša spoznaja počinje sa osećanjima.


svaka-naa-spoznaja-poinje-oseanjima
leonardo da vinčisvakanaaspoznajapočinjeosećanjimasvaka našanaša spoznajaspoznaja počinjepočinje sasa osećanjimasvaka naša spoznajanaša spoznaja počinjespoznaja počinje sapočinje sa osećanjimasvaka naša spoznaja počinjenaša spoznaja počinje saspoznaja počinje sa osećanjimasvaka naša spoznaja počinje sanaša spoznaja počinje sa osećanjima

Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok
Amerikanci ne razumeju da naša zemlja nije samo Kuba; naša zemlja je celokupno čovečanstvo. -Fidel Kastro
amerikanci-ne-razumeju-da-naa-zemlja-nije-samo-kuba-naa-zemlja-celokupno-oveanstvo