Svaka revolucija ispari i iza sebe ostavi samo šljam nove birokratije.


svaka-revolucija-ispari-i-iza-sebe-ostavi-samo-ljam-nove-birokratije
franc kafkasvakarevolucijaispariizasebeostavisamoljamnovebirokratijesvaka revolucijarevolucija ispariispari ii izaiza sebesebe ostaviostavi samosamo šljamšljam novenove birokratijesvaka revolucija isparirevolucija ispari iispari i izai iza sebeiza sebe ostavisebe ostavi samoostavi samo šljamsamo šljam novešljam nove birokratijesvaka revolucija ispari irevolucija ispari i izaispari i iza sebei iza sebe ostaviiza sebe ostavi samosebe ostavi samo šljamostavi samo šljam novesamo šljam nove birokratijesvaka revolucija ispari i izarevolucija ispari i iza sebeispari i iza sebe ostavii iza sebe ostavi samoiza sebe ostavi samo šljamsebe ostavi samo šljam noveostavi samo šljam nove birokratije

Neverovatno je kako jako boli kada prijatelj ode – i iza sebe ostavi samo tišinu
neverovatno-kako-jako-boli-kada-prijatelj-ode-i-iza-sebe-ostavi-samo-tiinu
Svaka revolucija vredi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine! -Josip Broz Tito
svaka-revolucija-vredi-onoliko-koliko-sposobna-da-se-stalno-razvija-i-da-brani-svoje-tekovine
Svaka revolucija vrijedi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine! -Josip Broz Tito
svaka-revolucija-vrijedi-onoliko-koliko-sposobna-da-se-stalno-razvija-i-da-brani-svoje-tekovine
O kad bih mogla samo jednom ja nekuda iza bregova pobeći od sebe. -Desanka Maksimović
o-kad-bih-mogla-samo-jednom-ja-nekuda-iza-bregova-pobei-od-sebe
Ne uspostavlja se diktatura kako bi se zaštitila revolucija, nego se pokreće revolucija kako bi se uspostavila diktatura. -Džordž Orvel
ne-uspostavlja-se-diktatura-kako-bi-se-zatitila-revolucija-nego-se-pokree-revolucija-kako-bi-se-uspostavila-diktatura
Nikad ne umire samo onaj čovek koji za sobom ostavi decu! -Ruske poslovice
nikad-ne-umire-samo-onaj-ovek-koji-za-sobom-ostavi-decu