Svaka revolucija vredi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine!


svaka-revolucija-vredi-onoliko-koliko-sposobna-da-se-stalno-razvija-i-da-brani-svoje-tekovine
josip broz titosvakarevolucijavredionolikokolikosposobnadasestalnorazvijabranisvojetekovinesvaka revolucijarevolucija vredivredi onolikoonoliko kolikokoliko jeje sposobnasposobna dada sese stalnostalno razvijarazvija ii dada branibrani svojesvoje tekovinesvaka revolucija vredirevolucija vredi onolikovredi onoliko kolikoonoliko koliko jekoliko je sposobnaje sposobna dasposobna da seda se stalnose stalno razvijastalno razvija irazvija i dai da branida brani svojebrani svoje tekovinesvaka revolucija vredi onolikorevolucija vredi onoliko kolikovredi onoliko koliko jeonoliko koliko je sposobnakoliko je sposobna daje sposobna da sesposobna da se stalnoda se stalno razvijase stalno razvija istalno razvija i darazvija i da branii da brani svojeda brani svoje tekovinesvaka revolucija vredi onoliko kolikorevolucija vredi onoliko koliko jevredi onoliko koliko je sposobnaonoliko koliko je sposobna dakoliko je sposobna da seje sposobna da se stalnosposobna da se stalno razvijada se stalno razvija ise stalno razvija i dastalno razvija i da branirazvija i da brani svojei da brani svoje tekovine

Svaka revolucija vrijedi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine! -Josip Broz Tito
svaka-revolucija-vrijedi-onoliko-koliko-sposobna-da-se-stalno-razvija-i-da-brani-svoje-tekovine
Svaka revolucija ispari i iza sebe ostavi samo šljam nove birokratije. -Franc Kafka
svaka-revolucija-ispari-i-iza-sebe-ostavi-samo-ljam-nove-birokratije
Svet je zanimljiv onoliko koliko smo mi radoznali. -Vilijam Šekspir
svet-zanimljiv-onoliko-koliko-smo-mi-radoznali
Svet je onoliko zanimljiv koliko smo mi radoznali.
svet-onoliko-zanimljiv-koliko-smo-mi-radoznali