Svaka je vrlina bez mrlje – sve dok se ne stavi na probu.


svaka-vrlina-bez-mrlje-sve-dok-se-ne-stavi-na-probu
fridrih Šilersvakavrlinabezmrljesvedoksenestavinaprobusvaka jeje vrlinavrlina bezbez mrljemrlje –– svesve dokdok sese nene stavistavi nana probusvaka je vrlinaje vrlina bezvrlina bez mrljebez mrlje –mrlje – sve– sve doksve dok sedok se nese ne stavine stavi nastavi na probusvaka je vrlina bezje vrlina bez mrljevrlina bez mrlje –bez mrlje – svemrlje – sve dok– sve dok sesve dok se nedok se ne stavise ne stavi nane stavi na probusvaka je vrlina bez mrljeje vrlina bez mrlje –vrlina bez mrlje – svebez mrlje – sve dokmrlje – sve dok se– sve dok se nesve dok se ne stavidok se ne stavi nase ne stavi na probu

Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće. -Tomas Džeferson
srea-cilj-ivota-vrlina-temelj-sree-korisnost-test-vrline-ako-pametan-ovek-hoe-da-bude-srean-kako-kau-mudraci-on-mora-imati-i-vrlina-jer-bez-vrlina
Svaka zamisao je laka dok se ne uzme u obzir stvarnost. -Marsel Prust
svaka-zamisao-laka-dok-se-ne-uzme-u-obzir-stvarnost
Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi. -Meša Selimović
tako-bolje-bez-slatkih-rijei-bez-praznog-smijeka-bez-varanja-sve-lijepo-dok-ne-traimo-a-prijatelje-opasno-iskuavati-ovjek-vjeran-samo-sebi