svaki ciga svoga konja hvali,i ja sam tebe,dok nisi prestala trcat za mnom


svaki-ciga-svoga-konja-hvalii-ja-sam-tebedok-nisi-prestala-trcat-za-mnom
svakicigasvogakonjahvaliijasamtebedoknisiprestalatrcatzamnomsvaki cigaciga svogasvoga konjaja samnisi prestalaprestala trcattrcat zaza mnomsvaki ciga svogaciga svoga konjanisi prestala trcatprestala trcat zatrcat za mnomsvaki ciga svoga konjanisi prestala trcat zaprestala trcat za mnomnisi prestala trcat za mnom

Naučila sam da je čekanje najteže od svega, i hocu da se naviknem da si sa mnom, čak i onda kad nisi pored mene..O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane!Mrzio sam svaku minutu svoga treninga, ali sam govorio: „Ne odustaj! Sada se pati, ali živi ostatak svoga života kao šampion.“Kaligula jeste prvi postavio konja za senatora, ali i mi konja za trku imamo.Često poželim tvoj hod, ali ne bih ga pratio. U daljini kao da si ti, i vidim sebe kraj tebe. Možda sam lud, jer davno sam shvatio da ti za mene nisi tu. A ja još uvek okušavam čudo na mestu naših susreta.Pisao sam joj svaki dan, dok se ona nije smuvala sa poštarom…