Svaki iskreni vernik, bilo koje vere, na pravom je putu, sve dok ne počne da govori o tome kako su drugi na pogrešnom.


svaki-iskreni-vernik-bilo-koje-vere-na-pravom-putu-sve-dok-ne-pone-da-govori-o-tome-kako-su-drugi-na-pogrenom
Žarko lauševićsvakiiskrenivernikbilokojeverenapravomputusvedoknepočnedagovoritomekakosudrugipogrenomsvaki iskreniiskreni vernikbilo kojekoje verena pravompravom jeje putusve dokdok nene počnepočne dada govorigovori oo tometome kakokako susu drugidrugi nana pogrešnomsvaki iskreni vernikbilo koje verena pravom jepravom je putusve dok nedok ne počnene počne dapočne da govorida govori ogovori o tomeo tome kakotome kako sukako su drugisu drugi nadrugi na pogrešnomna pravom je putusve dok ne počnedok ne počne dane počne da govoripočne da govori oda govori o tomegovori o tome kakoo tome kako sutome kako su drugikako su drugi nasu drugi na pogrešnomsve dok ne počne dadok ne počne da govorine počne da govori opočne da govori o tomeda govori o tome kakogovori o tome kako suo tome kako su drugitome kako su drugi nakako su drugi na pogrešnom

Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu. -Ralf Voldo Emerson
sve-dok-ovek-stoji-sam-sebi-na-putu-sve-izgleda-kao-da-mu-stoji-na-putu
Vrlina je kao žeđ, kad čovek počne da je pije, sve više žedni i sve više traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa ne zna meru u tome niti priznaje ikakvu meru. -Nikolaj Velimirović
vrlina-kao-e-kad-ovek-pone-da-pije-sve-vie-edni-i-sve-vie-trai-da-pije-onaj-ko-pone-vebati-vrlinu-milosra-ne-zna-meru-u-tome-niti-priznaje-ikakvu
Uradiću sve što je potrebno kako bi pobedili na utakmici, bilo da to uključuje sedenje na klupi dok mašem peškirom, dodavanje čaše vode svom saigraču ili pogađanje tog pobedničkog koša. -Kobi Brajant
uradiu-sve-to-potrebno-kako-bi-pobedili-na-utakmici-bilo-da-to-ukljuuje-sedenje-na-klupi-dok-em-pekirom-dodavanje-ae-vode-svom-saigrau-ili-pogaanje
Pravo je čudo kako čovek u tuđini odjedanput počne da shvata vrednost nekih stvari i reči, na koje kod kuće nije ni obraćao pažnju. -Momo Kapor
pravo-udo-kako-ovek-u-ini-odjedanput-pone-da-shvata-vrednost-nekih-stvari-i-rei-na-koje-kod-kue-nije-obraao-panju
Svaki putnik koji sa bilo kojeg mesta putuje na sever se postepeno penje prema severnom polu, dok za isto toliko juzni pol je udaljeniji od njega. -Nikola Kopernik
svaki-putnik-koji-bilo-kojeg-mesta-putuje-na-sever-se-postepeno-penje-prema-severnom-polu-dok-za-isto-toliko-juzni-pol-udaljeniji-od-njega
Svaki čovek neminovno postiže ono što je prema svom pravom nagonu prinuđen da traži. -Herman Hese
svaki-ovek-neminovno-postie-ono-to-prema-svom-pravom-nagonu-prinu-da-trai