Svaki lekar je kao Vilhelm Tel: treba mu mnogo znanja i veštine da pogodi bolest a ne bolesnika. Bolest je najčešće mala, a bolesnik mnogo veći. Utešno je samo to što ni bolest ne može preživeti grešku lekara.


svaki-lekar-kao-vilhelm-tel-treba-mu-mnogo-znanja-i-vetine-da-pogodi-bolest-a-ne-bolesnika-bolest-najee-mala-a-bolesnik-mnogo-vei-uteno-samo-to-to
duško radovićsvakilekarkaovilhelmteltrebamumnogoznanjavetinedapogodibolestnebolesnikabolestnajčećemalabolesnikvećiutenosamototomožepreživetigrekulekarasvaki lekarlekar jeje kaokao vilhelmvilhelm teltreba mumu mnogomnogo znanjaznanja ii veštineveštine dada pogodipogodi bolestne bolesnikabolest jeje najčešćenajčešće malabolesnik mnogomnogo većiutešno jeje samošto nini bolestbolest nene možemože preživetipreživeti greškugrešku lekarasvaki lekar jelekar je kaoje kao vilhelmkao vilhelm teltreba mu mnogomu mnogo znanjamnogo znanja iznanja i veštinei veštine daveštine da pogodida pogodi bolestbolest a nea ne bolesnikabolest je najčešćeje najčešće malaa bolesnik mnogobolesnik mnogo većiutešno je samosamo to štošto ni bolestni bolest nebolest ne možene može preživetimože preživeti greškupreživeti grešku lekara

Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kad je zlo veća bolest od gube? Guba je bolest tela, a zlo je bolest duše. -Nikolaj Velimirović
zavidi-li-ko-gubavome-ne-zavidi-zato-onda-poneko-zavidi-zlome-kad-zlo-vea-bolest-od-gube-guba-bolest-tela-a-zlo-bolest-e
Radi sve iz ljubavi jer u njoj leži istinska snaga, ko voli mnogo može uraditi mnogo, i može mnogo postići, a što je urađeno s ljubavlju dobro je urađeno.
radi-sve-iz-ljubavi-jer-u-njoj-i-istinska-snaga-ko-voli-mnogo-moe-uraditi-mnogo-i-moe-mnogo-postii-a-to-uraeno-s-ljubavlju-dobro-uraeno
Sve je kao dobijanje radijuma. Moraš dovući mnogo i mnogo tona rude, da bi dobio gram onog što je pravo. -Miroslav Mika Antić
sve-kao-dobijanje-radijuma-mora-dovui-mnogo-i-mnogo-tona-rude-da-bi-dobio-gram-onog-to-pravo
Oprezno biraj prijatelje zato što ima ljudi koji su zarazni kao bolest. -Maksim Gorki
oprezno-biraj-prijatelje-zato-to-ima-ljudi-koji-su-zarazni-kao-bolest
Za život treba mnogo napora i za svaki napor nesrazmerno mnogo hrabrosti. -Ivo Andric
za-ivot-treba-mnogo-napora-i-za-svaki-napor-nesrazmerno-mnogo-hrabrosti