Svaki muškarac želi da bude prvi nekoj ženi, a nijedan ne želi da bude poslednji :)


svaki-mukarac-eli-da-bude-prvi-nekoj-eni-a-nijedan-ne-eli-da-bude-poslednji
svakimukaracželidabudeprvinekojženinijedanneposlednjisvaki muškaracmuškarac želiželi dada budebude prviprvi nekojnekoj ženinijedan nene želiželi dada budebude poslednjisvaki muškarac želimuškarac želi daželi da budeda bude prvibude prvi nekojprvi nekoj ženia nijedan nenijedan ne želine želi daželi da budeda bude poslednjisvaki muškarac želi damuškarac želi da budeželi da bude prvida bude prvi nekojbude prvi nekoj ženia nijedan ne želinijedan ne želi dane želi da budeželi da bude poslednjisvaki muškarac želi da budemuškarac želi da bude prviželi da bude prvi nekojda bude prvi nekoj ženia nijedan ne želi danijedan ne želi da budene želi da bude poslednji

Svaki čovek koji želi da bude predsednik je ili lud ili egomanijak. -Dvajt Ajzenhauer
svaki-ovek-koji-eli-da-bude-predsednik-ili-lud-ili-egomanijak
Svi žele da žive dugo, ali niko ne želi da bude starac. -Abraham Linkoln
svi-ele-da-ive-dugo-ali-niko-ne-eli-da-bude-starac
Kad voli čovek nije ljubomoran, već kad želi da bude voljen! -Ruske poslovice
kad-voli-ovek-nije-ljubomoran-ve-kad-eli-da-bude-voljen
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli
Čovek nije ljubomoran kad voli, već kad želi da bude voljen. -Ruske poslovice
ovek-nije-ljubomoran-kad-voli-ve-kad-eli-da-bude-voljen