Svaki narod se oseća superiorno u odnosu na druge narode. To raspiruje patriotizam- i ratove.


svaki-narod-se-osea-superiorno-u-odnosu-na-druge-narode-to-raspiruje-patriotizam-i-ratove
dejl karnegisvakinarodseosećasuperiornoodnosunadrugenarodetoraspirujepatriotizamratovesvaki narodnarod sese osećaoseća superiornosuperiorno uu odnosuodnosu nana drugedruge naroderaspiruje patriotizami ratovesvaki narod senarod se osećase oseća superiornooseća superiorno usuperiorno u odnosuu odnosu naodnosu na drugena druge narodesvaki narod se osećanarod se oseća superiornose oseća superiorno uoseća superiorno u odnosusuperiorno u odnosu nau odnosu na drugeodnosu na druge narodesvaki narod se oseća superiornonarod se oseća superiorno use oseća superiorno u odnosuoseća superiorno u odnosu nasuperiorno u odnosu na drugeu odnosu na druge narode

Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama. -Ernest Hemingvej
oklevanje-se-poveava-u-odnosu-na-rizik-u-jednakom-odnosu-godinama
Sve stvari su u međusobnom kontaktu, svaka zvezda oseća, da se tako izrazimo, bilo kakve druge zvezde i svega živoga, čak i najmanjeg crvića na Zemlji. -Mihajlo Pupin
sve-stvari-su-u-meusobnom-kontaktu-svaka-zvezda-osea-da-se-tako-izrazimo-bilo-kakve-druge-zvezde-i-svega-ivoga-ak-i-najmanjeg-crvia-na-zemlji
Nije narod tu da vidi gde se nalazi prava moć, kako utiče na politiku i u koju svrhu. Pre, za narod je samo da mrze i da se plaše jedni drugih. -Noam Čomski
nije-narod-da-vidi-gde-se-nalazi-prava-mo-kako-utie-na-politiku-i-u-koju-svrhu-pre-za-narod-samo-da-mrze-i-da-se-plae-jedni-drugih
Izbori su stvar naroda. Odluka je u rukama naroda. Ako narod okrene leđa toj vatri i sprži zadnjicu, onda će taj isti narod morati da sjedi na plikovima. -Abraham Linkoln
izbori-su-stvar-naroda-odluka-u-rukama-naroda-ako-narod-okrene-a-toj-vatri-i-spri-zadnjicu-onda-e-taj-isti-narod-morati-da-sjedi-na-plikovima