Svaki obrazac razmišljanja, osećaja ili ponašanja koji se neprestano utvrđuje, postaje navika.


svaki-obrazac-razmiljanja-oseaja-ili-ponaanja-koji-se-neprestano-utvruje-postaje-navika
entoni robinssvakiobrazacrazmiljanjaosećajailiponaanjakojiseneprestanoutvrđujepostajenavikasvaki obrazacobrazac razmišljanjaosećaja iliili ponašanjaponašanja kojikoji sese neprestanoneprestano utvrđujepostaje navikasvaki obrazac razmišljanjaosećaja ili ponašanjaili ponašanja kojiponašanja koji sekoji se neprestanose neprestano utvrđujeosećaja ili ponašanja kojiili ponašanja koji seponašanja koji se neprestanokoji se neprestano utvrđujeosećaja ili ponašanja koji seili ponašanja koji se neprestanoponašanja koji se neprestano utvrđuje

Svaki čovek koji želi da bude predsednik je ili lud ili egomanijak.Svaki nagon koji nastojimo da prigušimo neprestano kljuca u mislima i truje nas. Telo greši jednom i onda je s gresima završeno, jer je rad način pročišćenja. Jedini način da se čovek otarasi iskušenja jeste da mu popusti.Zadovoljenje osećanja uskoro postaje vrlo mali deo onog dubokog i zamršenog osećaja koji nazivamo ljubavlju. Ljubav je, pak, sveopšta žudnja za zajedništvom, ne samo osećanja, nego i sveukupne naše prirode– intelektualne, razumske i sećanje. Onaj ko pronađe svoj prototip uživa u savršenoj i trajnoj ljubavi; vreme je ne može promeniti, udaljenost je ne može ukloniti, razumevanje je potpuno.Je li to kiša neprestano pada ili sam pogrešno pročitala 100000000000 statusa???Nemoj se bojati svojih neobičnih razmišljanja, zato što sva danas prihvaćena razmišljanja su nekada bila neobična.Svaki revolucionar zavši ili kao ugnjetavač ili kao izdajnik.