Svaki čovek koji želi da bude predsednik je ili lud ili egomanijak.


svaki-ovek-koji-eli-da-bude-predsednik-ili-lud-ili-egomanijak
dvajt ajzenhauersvakičovekkojiželidabudepredsednikililudegomanijaksvaki čovekčovek kojikoji želiželi dada budebude predsednikpredsednik jeje iliili ludlud iliili egomanijaksvaki čovek kojičovek koji želikoji želi daželi da budeda bude predsednikbude predsednik jepredsednik je ilije ili ludili lud ililud ili egomanijaksvaki čovek koji želičovek koji želi dakoji želi da budeželi da bude predsednikda bude predsednik jebude predsednik je ilipredsednik je ili ludje ili lud iliili lud ili egomanijaksvaki čovek koji želi dačovek koji želi da budekoji želi da bude predsednikželi da bude predsednik jeda bude predsednik je ilibude predsednik je ili ludpredsednik je ili lud ilije ili lud ili egomanijak

Svojim načelima čovek želi da svoje navike tiraniše ili opravda, da im iskaže poštovanje ili da ih naruži, ili da ih prikrije: — dva čoveka istih načela, verovatno njima hoće nešto iz osnova različito.Svaki muškarac želi da bude prvi nekoj ženi, a nijedan ne želi da bude poslednji :)Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Piscima ne trebju trikovi ili fazoni, čak ni ne moraju biti najpametnija osoba u okolini. Rizikujući da ispadne glup, pisac ponekad mora da bude sposoban da samo stoji i zuri tamo vamo-u zalazak sunca ili u staru cipelu-i da bude potpuno i jednostavno oduševljen.Svaki revolucionar zavši ili kao ugnjetavač ili kao izdajnik.Svaki obrazac razmišljanja, osećaja ili ponašanja koji se neprestano utvrđuje, postaje navika.