Svaki čovek je kriv za svo dobro koje nije počinio.


svaki-ovek-kriv-za-svo-dobro-koje-nije-poinio
voltersvakičovekkrivzasvodobrokojenijepočiniosvaki čovekčovek jeje krivkriv zaza svosvo dobrodobro kojekoje nijenije počiniosvaki čovek ječovek je krivje kriv zakriv za svoza svo dobrosvo dobro kojedobro koje nijekoje nije počiniosvaki čovek je krivčovek je kriv zaje kriv za svokriv za svo dobroza svo dobro kojesvo dobro koje nijedobro koje nije počiniosvaki čovek je kriv začovek je kriv za svoje kriv za svo dobrokriv za svo dobro kojeza svo dobro koje nijesvo dobro koje nije počinio

Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini. -Imanuel Kant
prema-zakonu-ovek-kriv-ukoliko-narui-prava-drugih-ljudi-prema-etici-on-kriv-ukoliko-samo-pomisli-da-to-uini
Svaki čovjek može imati dobro raspoloženje kada je dobro odjeven. -Čarls Dikens
svaki-ovjek-moe-imati-dobro-raspoloenje-kada-dobro-odjeven
Svaki čovek mora prvo u sebi da potraži značenje života. To nije nešto što se otkriva, već nešto što se oblikuje. -Antoan de Sent Egziperi
svaki-ovek-mora-prvo-u-sebi-da-potrai-znaenje-ivota-to-nije-neto-to-se-otkriva-ve-neto-to-se-oblikuje