Svaki je čovek pred svima i za sve kriv.


svaki-ovek-pred-svima-i-za-sve-kriv
fjodor dostojevskisvakičovekpredsvimazasvekrivsvaki jeje čovekčovek predpred svimasvima ii zaza svesve krivsvaki je čovekje čovek predčovek pred svimapred svima isvima i zai za sveza sve krivsvaki je čovek predje čovek pred svimačovek pred svima ipred svima i zasvima i za svei za sve krivsvaki je čovek pred svimaje čovek pred svima ičovek pred svima i zapred svima i za svesvima i za sve kriv

Svaki čovek je kriv za svo dobro koje nije počinio. -Volter
svaki-ovek-kriv-za-svo-dobro-koje-nije-poinio
Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini. -Imanuel Kant
prema-zakonu-ovek-kriv-ukoliko-narui-prava-drugih-ljudi-prema-etici-on-kriv-ukoliko-samo-pomisli-da-to-uini
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Mogla je ona bez njega. Itekako je mogla. Odlično je glumila hladnokrvnost, pred svima se trudila biti ravnodušna, iako se u njoj nešto preokrene svaki put kad ga neko spomene. -Đorđe Balašević
mogla-ona-bez-njega-itekako-mogla-odlino-glumila-hladnokrvnost-pred-svima-se-trudila-biti-ravnoduna-iako-se-u-njoj-neto-preokrene-svaki-put-kad-ga