Svaki čovjek dobro zna da na svijetu živi samo jednom, da je on nešto jedinstveno, i da ni u najrjeđem slučaju ne može od tako divne šarolike raznovrsnosti po drugi put nastati nešto tako jedinstveno kao što je on.


svaki-ovjek-dobro-zna-da-na-svijetu-ivi-samo-jednom-da-on-neto-jedinstveno-i-da-u-najrjeem-sluaju-ne-moe-od-tako-divne-arolike-raznovrsnosti-po
fridrih ničesvakičovjekdobroznadanasvijetuživisamojednomonnetojedinstvenonajrjeđemslučajunemožeodtakodivnearolikeraznovrsnostipodrugiputnastatijedinstvenokaotoonsvaki čovjekčovjek dobrodobro znazna dada nana svijetusvijetu živiživi samosamo jednomda jeje onon neštonešto jedinstvenoi dada niu najrjeđemnajrjeđem slučajuslučaju nene možemože odod takotako divnedivne šarolikešarolike raznovrsnostiraznovrsnosti popo drugidrugi putput nastatinastati neštonešto takotako jedinstvenojedinstveno kaokao štošto jeje onsvaki čovjek dobročovjek dobro znadobro zna dazna da nada na svijetuna svijetu živisvijetu živi samoživi samo jednomda je onje on neštoon nešto jedinstvenoi da nida ni uni u najrjeđemu najrjeđem slučajunajrjeđem slučaju neslučaju ne možene može odmože od takood tako divnetako divne šarolikedivne šarolike raznovrsnostišarolike raznovrsnosti poraznovrsnosti po drugipo drugi putdrugi put nastatiput nastati neštonastati nešto takonešto tako jedinstvenotako jedinstveno kaojedinstveno kao štokao što ješto je on

Prihvatite sve što je korisno, odbacite sve što nije, dodajte nešto što je vama jedinstveno.Volim te što si zaista tako kao i ja balava za divne stvari.Postoji i tako nešto kao što je zloba i osveta.Postoje različiti oblici ljubavi. Jedni vole da stiču bogatstvo, drugi da pobeđuju u gimnastici, treći da budu zdravi, četvrti da nešto stvaraju, a svi ti oblici ljubavi, u završnici su ljubav prema dobru i sreći. Ljudi vole samo dobro i to tako da ono bude zauvek njihovo, što znači da ljubav ujedno teži i besmrtnosti.Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo. Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put. Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.