Svaki put moraš iznova znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš. Ne da se tešiš. Već da se istinski do neba smešiš.


svaki-put-mora-iznova-znati-da-voli-bolje-da-voli-jae-ne-da-se-vadi-ne-da-se-tei-ve-da-se-istinski-do-neba-smei
miroslav mika antićsvakiputmoraiznovaznatidavoliboljejačenesevaditeivećistinskidonebasmeisvaki putput morašmoraš iznovaiznova znatiznati dada volišvoliš boljeda volišvoliš jačene dada sese vadišne dada sese tešišveć dada sese istinskiistinski dodo nebaneba smešišsvaki put morašput moraš iznovamoraš iznova znatiiznova znati daznati da volišda voliš boljeda voliš jačene da seda se vadišne da seda se tešišveć da seda se istinskise istinski doistinski do nebado neba smešišsvaki put moraš iznovaput moraš iznova znatimoraš iznova znati daiznova znati da volišznati da voliš boljene da se vadišne da se tešišveć da se istinskida se istinski dose istinski do nebaistinski do neba smešišsvaki put moraš iznova znatiput moraš iznova znati damoraš iznova znati da volišiznova znati da voliš boljeveć da se istinski doda se istinski do nebase istinski do neba smešiš

Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš? -Meša Selimović
ne-voli-da-bude-na-smetnji-ne-voli-da-te-neko-krivo-pogleda-ne-voli-da-ti-iko-runu-re-kae-kako-onda-misli-da-ivi
Ako nekoga voliš moraš biti spreman pružiti mu slobodu. -Paulo Koeljo
ako-nekoga-voli-mora-biti-spreman-pruiti-mu-slobodu
Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš. -Ža Ža Gabor
razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli
Ti me danas voliš skoro isto onako kao što se pravi ljubavnici vole na rastanku, posljednji put. -Herman Hese
ti-me-danas-voli-skoro-isto-onako-kao-to-se-pravi-ljubavnici-vole-na-rastanku-posljednji-put