Svaki putnik koji sa bilo kojeg mesta putuje na sever se postepeno penje prema severnom polu, dok za isto toliko juzni pol je udaljeniji od njega.


svaki-putnik-koji-bilo-kojeg-mesta-putuje-na-sever-se-postepeno-penje-prema-severnom-polu-dok-za-isto-toliko-juzni-pol-udaljeniji-od-njega
nikola koperniksvakiputnikkojibilokojegmestaputujenaseversepostepenopenjepremasevernompoludokzaistotolikojuznipoludaljenijiodnjegasvaki putnikputnik kojikoji sasa bilobilo kojegkojeg mestamesta putujeputuje nana seversever sese postepenopostepeno penjepenje premaprema severnomsevernom poludok zaza istoisto tolikotoliko juznijuzni polpol jeje udaljenijiudaljeniji odod njegasvaki putnik kojiputnik koji sakoji sa bilosa bilo kojegbilo kojeg mestakojeg mesta putujemesta putuje naputuje na severna sever sesever se postepenose postepeno penjepostepeno penje premapenje prema severnomprema severnom poludok za istoza isto tolikoisto toliko juznitoliko juzni poljuzni pol jepol je udaljenijije udaljeniji odudaljeniji od njegasvaki putnik koji saputnik koji sa bilokoji sa bilo kojegsa bilo kojeg mestabilo kojeg mesta putujekojeg mesta putuje namesta putuje na severputuje na sever sena sever se postepenosever se postepeno penjese postepeno penje premapostepeno penje prema severnompenje prema severnom poludok za isto tolikoza isto toliko juzniisto toliko juzni poltoliko juzni pol jejuzni pol je udaljenijipol je udaljeniji odje udaljeniji od njegasvaki putnik koji sa biloputnik koji sa bilo kojegkoji sa bilo kojeg mestasa bilo kojeg mesta putujebilo kojeg mesta putuje nakojeg mesta putuje na severmesta putuje na sever seputuje na sever se postepenona sever se postepeno penjesever se postepeno penje premase postepeno penje prema severnompostepeno penje prema severnom poludok za isto toliko juzniza isto toliko juzni polisto toliko juzni pol jetoliko juzni pol je udaljenijijuzni pol je udaljeniji odpol je udaljeniji od njega

Slabiji pol je jači pol, zbog slabosti jačeg pola prema slabijem polu.
slabiji-pol-jai-pol-zbog-slabosti-jaeg-pola-prema-slabijem-polu
Umreti sutra je isto toliko dobro koliko i umreti bilo kog drugog dana. Svaki dan bio je stvoren da se proživi ili da se napusti ovaj svet. -Paulo Koeljo
umreti-sutra-isto-toliko-dobro-koliko-i-umreti-bilo-kog-drugog-dana-svaki-dan-bio-stvoren-da-se-proivi-ili-da-se-napusti-ovaj-svet
Kakav duh je toliko prazan i slep da ne može razaznati da je stopalo plemenitije od cipele, te da je koža lepša od bilo kojeg ukrasa koji se na nju obuče? -Mikelanđelo Buonaroti
kakav-duh-toliko-prazan-i-slep-da-ne-moe-razaznati-da-stopalo-plemenitije-od-cipele-te-da-koa-lepa-od-bilo-kojeg-ukrasa-koji-se-na-nju-obue
Istina se postepeno razjašnjava, kao što postepeno nastaje jutro.
istina-se-postepeno-razjanjava-kao-to-postepeno-nastaje-jutro
Svaki iskreni vernik, bilo koje vere, na pravom je putu, sve dok ne počne da govori o tome kako su drugi na pogrešnom. -Žarko Laušević
svaki-iskreni-vernik-bilo-koje-vere-na-pravom-putu-sve-dok-ne-pone-da-govori-o-tome-kako-su-drugi-na-pogrenom
Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gdje u svetu. -Če Gevara
iznad-svega-budi-sposoban-da-duboko-oseti-bilo-kakvu-nepravdu-poinjenu-prema-bilo-kome-bilo-gdje-u-svetu